INTERBUD S.A. Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa

Branża ogólnobudowlana wykonastwo robót i usług w budownictwie krajowym i zagranicznym
 
Adres:
Ul. Jagiellońska 103
85-027
Bydgoszcz
tel.
52-341-06-23
fax.
52-341-36-32
Właściciel/osoba zarządzająca:
Radosław Lachowicz - Prezes